Projektledelse

De vigtigste elementer i projektledelse er at sikre, at projektet leverer værdi ved at styre projektet med fokus på de aftalte mål og rammer. Oftest er de centrale parametre: tid, ressourcer og kvalitet. Afhængig af situationen i det konkrete projekt bliver en eller flere af disse parametre typisk låst på et tidligt tidspunkt.

Der er i sagens natur forskel på projekter under formelle udbudsregler og interne udviklingsprojekter af eksperimentel karakter. Vi har erfarne projektledere, der er certificeret i agile styringsmodeller og PRINCE2. De kan varetage konkrete projektledelses-opgaver i såvel forretnings- som it-projekter. Projektet planlægges, styres og dokumenteres ud fra kundens projektmodel og standarder.

Udover det styringsmæssige aspekt kræver god projektledelse også evnen til at kunne agere i en verden i konstant forandring og til at kunne samarbejde med projektteamet og med alle projektets interessenter. Der kommer vores projektlederes erfaring og stærke faglighed til sin ret.

© Copyright - Strand & Donslund 2018