Løsningsarkitektur

Løsningsarkitektur fokuserer på de overordnede strukturer og sammenhænge for den enkelte it-løsning. Her fastlægges hvordan funktionalitet fordeles på løsningens komponenter, hvordan komponenterne integreres indbyrdes, og hvordan løsningen virker i samspil med andre it-systemer.

Der findes ikke en ”one size fits all” arkitektur, som kan anvendes på alle løsninger. Derfor analyseres og vurderes løsningsmuligheder i forhold til behov og rammer for at finde den bedste arkitektur. For at understøtte kommunikationen med forskellige interessenter dokumenteres løsningsarkitekturen ud fra flere perspektiver, der retter sig mod forskellige aspekter af løsningen såsom konponentstruktur, integrationer og driftsplatforme.

Vi anbefaler at udarbejde modeller, baseret på branchestandarder, der fokuserer på de relevante perspektiver ud fra flere perspektiver. Resultaterne kan anvendes direkte ved indkøb eller udvikling af ny it-løsning, eller ved ændring af eksisterende it-løsninger.

© Copyright - Strand & Donslund 2018