Forretningsregler og beslutninger

Med stigende krav om gennemsigtighed i afgørelser i den offentlige forvaltning, og i mange operationelle beslutninger generelt, følger behovet for at kunne dokumentere hvilke love, regler og oplysninger, som førte frem til en specifik beslutning eller afgørelse.

Når der er behov for en struktureret tilgang til at analysere og fastholde hvilke regler, der gælder i en forretningsproces, er beslutningsmodellen et effektivt redskab. På den måde kan operationelle beslutninger forankres i forretningsprocesserne og beslutningsgrundlaget fastholdes.

Analysen sker i en proces, der sikrer afklaring med færre tilbageløb og kommunikation med interne og eksterne interessenter. Efter behov udarbejdes dokumentation, der kan indgå direkte i kravspecifikation og testgrundlag.

Vi anbefaler modeller baseret på branchestandarder. De indeholder diagrammer, der giver et overblik, og tabeller til præcise specifikationer af regelsæt. De kan kobles direkte til forretningsprocesser og informationsmodeller, så der sikres en sammenhængende forretningsbeskrivelse.

© Copyright - Strand & Donslund 2018