Forretningsprocesser og information

For at kunne udvikle og styre de forretningsprocesser, som understøtter virksomhedens strategiske målsætninger, skal processerne være beskrevet og kendt hos de involverede parter. Tilsvarende skal der skabes fælles definitioner af væsentlige begreber og de forretningskritiske informationer, som forretningsprocesserne er afhængige af.

Ved at beskrive forretningsprocesser og information synliggøres muligheder for at optimere forretningsprocesserne ud fra mål for fx kundetilfredshed, effektivitet og kvalitet. Samtidig understøttes kommunikation med interne og eksterne interessenter, og beslutninger og analyseresultater fastholdes og kan bruges ved anskaffelse eller udvikling at it-løsninger.

Vi anbefaler, at beskrivelser baseres på branchestandarder og udformes som diagrammer og tilhørende beskrivelser. Der er ofte fokus på forretningsprocesser set udefra, dvs. fra kundens synsvinkel,  for at definere forretningsmæssige ydelser, og forretningsprocesser set indefra for at beskrive ”arbejdsgange” og finde forbedringsmuligheder. Dertil kommer definitioner af forretningsmæssige begreber og de informationer, som forretningsprocesserne behandler.

© Copyright - Strand & Donslund 2018