Forretnings- og it-arkitektur

Forretnings- og it-arkitektur er et vigtigt middel til at binde forretning og it sammen, og her har vi i Strand & Donslund vores styrke. Det har vi demonstreret gennem mange års arbejde for kunder i både den private og den offentlige sektor.

Vi har bl.a. bistået Digitaliseringsstyrelsen med “Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur” og har praktisk erfaring med arkitekturarbejde fx i det fællesoffentlige grunddataprogram og hos kunder i den finansielle sektor. Her har vi bl.a. hjulpet vore kunder med arkitekturstyring både under agile og traditionelle styringsmodeller.

Godt arkitekturarbejde tager udgangspunkt i forretningsmæssige mål og behov og søger den bedste løsning inden for de givne rammer. At mål, behov og rammer ofte ændres undervejs i et komplekst projekt, ser vi som et vilkår.

Arkitekturarbejdet skal føre til synlige resultater for at give værdi. Det kan være i form af et forenklet systemlandskab med færre afhængigheder, gode løsninger på nye forretningsmæssige behov eller hurtigere opfyldelse af compliance-krav som fx GDPR. Vi har erfaring fra komplekse projekter, hvor forskellige interesser skal afvejes for at finde frem til de rigtige løsninger.

© Copyright - Strand & Donslund 2018