Løsningsarkitektur

Kort om kurset

I arbejdet med løsningsarkitektur fastlægges hvordan en it-løsnings funktionalitet fordeles på løsningskomponenter, hvordan løsningskomponenterne integreres indbyrdes og hvordan løsningen virker i samspil med andre it-systemer.

En god forståelse af løsningsarkitekturen er afgørende for at lykkes med it-projekter. Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen og planlægning af den fremtidige løsning.

Der findes ikke en ”one size fits all” arkitektur, som kan anvendes på alle løsninger. Derfor tager arkitekturanalysen udgangspunkt i funktionelle behov samt interne og eksterne rammer i form af eksempelvis arkitekturprincipper og snitflader til eksisterende systemer. Undervejs afdækkes de områder, som er kritiske for en god løsning og de forskellige løsningsmuligheder vurderes i forhold til behov og rammer, for at finde den bedste arkitektur.

Da løsningsarkitektur i høj grad beskriver hvordan løsningen skal hænge sammen med omverdenen skal arkitekten kunne kommunikere med andre interessenter om arkitekturen. Løsningsarkitekturen dokumenteres derfor ud fra flere perspektiver, der retter sig mod forskellige aspekter som komponentstruktur, integrationer og driftsplatforme. På kurset arbejdes systematisk med de forskellige perspektiver.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

 • Konteksten for arbejdet med løsningsarkitektur
 • Arkitekturanalyse
 • Arkitekturperspektiver og deres sammenhæng
  • Komponentperspektiv
  • Informationsperspektiv
  • Flow-perspektiv
  • Deployment-perspektiv
  • Forretningsperspektiv
 • Løsningskomponenter, integrationer og integrationsmønstre

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af teorilektioner med summeøvelser og diskussioner samt egentlige gruppearbejder, der behandler en gennemgående case.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde løsningsarkitektur og være med til at sikre grundlaget for efterfølgende detaildesign og udvikling, herunder forretnings- og applikationsarkitekter, designere og udviklere.

Deltagerne skal kunne læse forretningsmodeller udarbejdet i BPMN og UML i forbindelse med opgaveløsning og erfaring med use case beskrivelser er en fordel.

Varighed

Kurset varer 3 dage.

Få et tilbud

Vi tilbyder dette kursus i samarbejde med Dansk IT. Se datoer for næste afholdelse på dit.dk.

For yderligere information om muligheden for afholdelse af kurset for din virksomhed, priser m.m. kontakt Bettina Nielsen via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.