Informationsmodellering

Kort om kurset

Informationsmodellering er en uundværlig analysedisciplin, der fokuserer på at definere og strukturere forretningsmæssige data. Informationsmodellen afdækker et forretningsområde eller en løsnings informationsbehov, dvs. det forretningsmæssige informationsbehov. Informationsmodellen er sammen med forretningsprocesserne udgangspunktet for krav og use cases, der kan benyttes som udgangspunkt for design af services, databaser og it-løsninger.

Inden for den givne kontekst modelleres alle forretningsbegreber som UML klasser med alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold modelleret som attributter. Alle forretningsmæssige relationer mellem begreber medtages ligeledes med angivelse af kardinalitet. Alle begreber, relationer og attributter defineres med brug af strukturerede skabeloner.

På kurset arbejder deltagerne aktivt med grundlæggende teknikker, til informationsmodellering, som er afprøvet i praksis. Blandt teknikkerne er en række tommelfingerregler og modelmønstre, som kan anvendes direkte i analysearbejdet efter kurset.

På kurset anvendes UML-notation ved udarbejdelse af UML klassediagrammer.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner: 

  • Konteksten for informationsmodellering
  • Klassediagrammet ifht. informationsmodellering
  • Afdækning af begreber, relationer og attributter
  • Super- og subtyper
  • Definition af begreber, relationer og attributter

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af lektioner med summeøvelser og diskussioner samt egentlige gruppearbejder, der behandler en gennemgående case.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse informationsmodeller med brug af UML,  herunder analytikere, forretningsarkitekter, it-udviklere og databaseadministratorer samt projektledere og kravstillere. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage i kurset.

Varighed

Kurset varer tre dage.

Kurset kan efter aftale gennemføres som en del af en heldagsworkshop internt i en myndighed eller et initiativ, hvor der fokuseres på emner, som er relevante i den pågældende kontekst.

Få et tilbud

Kontakt Bettina Nielsen via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.