Kurset Informationsmodellering er erstattet af Begrebs- og informationsmodellering.