Gode krav til it-løsninger

Kort om kurset

At kunne fastlægge og formidle de forretningsmæssige behov er kritisk for ethvert digitaliserings- og it-projekt, uanset om kravene skal anvendes i et udbud eller i et agilt udviklingsprojekt. 

Det er derfor vigtigt at kunne udlede relevante kravat kunne formidle dem således, at samarbejdet og arbejdsprocessen kan forløbe på en konstruktiv måde. 

På kurset arbejder deltagerne praktisk med User Stories og Use Cases, som er to udbredte metoder til at formulere funktionelle krav. Der skabes også en nærmere forståelse af de ikke-funktionelle krav, der beskriver løsningens kvaliteter i forhold til fx sikkerhed, brugervenlighed og performance. 

I større projekter og programmer er det en særlig udfordring at sikre, at kravene samlet set hænger sammen og passer ind i den forretnings– og it-sammenhæng, som løsningen skal understøtte. Deltagerne introduceres derfor til en model, der kan understøtte, at alle væsentlige elementer og afhængigheder indtænkes tidligst muligt. 

Indhold

På kurset behandler vi følgende spørgsmål:

  • Hvad er forskellen på et funktionelt og et ikke-funktionelt krav? 
  • Hvad er et godt krav? (15 universelle tips, pointer og metoder, der kan anbefales altid at indtænke i kravarbejdet) 
  • Hvordan kan man sikre, at der udvikles med brugerne i centrum 
  • Hvilke områder i forretningen skal du undersøge og indtænke for at skabe en kobling til fx forretningsmæssige mål, processer og informationsbehov? 
  • Hvordan arbejder du med Use Cases – også i den agile udvikling? 
  • Hvordan arbejder du med User Stories og Acceptkriterier? 

Undervisningsform

Undervisningen består af velillustrerede teorilektioner med diskussioner samt øvelser og opgaverhvor deltagerne arbejder praktisk med kravmetoderne.

Målgruppe

Alle der arbejder eller skal til at arbejde med krav ved anskaffelse eller udvikling af it-løsninger privat eller offentlig sammenhæng, fx som digitaliseringsansvarlig, product owner, projektleder, forretningsanalytiker, digitaliseringskonsulent eller forretnings- og it-arkitekt. Det er en fordel hvis deltagerne er fortrolige med processer og BPMN-notationen.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Vi har også god erfaring med at sammensætte et målrettet kursus- eller workshop-program, ligesom kurset, efter behov, kan indgå i et forløb med videnoverførsel og konsulentbistand.

Få et tilbud

Kontakt Bettina Nielsen via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.