Forretningsmodellering

Kort om kurset

En god forståelse af forretningens processer og begreber er afgørende for at lykkes med IT projekter. Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen og fastlæggelse af den fremtidige situation.

På kurset får deltagerne lejlighed til selv at modellere forretningsprocesser og begreber ved hjælp af de førende branchestandarder BPMN og UML.

Standarderne fokuserer på grafiske diagrammer, men er ikke svaret på alt. Vi supplerer derfor med tips og tommelfingerregler samt checklister til definition af bl.a. processer, forretningshændelser, aktiviteter, begreber og relationer.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Introduktion til forretningsmodellering, herunder forskellige analyseprocesser
  • Modellering af forretningsprocesser
  • Modellering af begreber
  • Definition af forretningshændelser
  • Modellering af livsforløb
  • Introduktion til forretningsregler og beslutninger

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder i at modellere ved hjælp af diagrammerne. Derfor er undervisningen sammensat af teorilektioner med summeøvelser og diskussioner samt egentlige gruppearbejder, der behandler en gennemgående case.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal udarbejde eller læse forretningsmodeller udarbejdet i BPMN (Business Process Model and Notation) og UML (Unified Modelling Language) eller lignende notation. Det kan være som ”pennefører”, projektdeltager, kravstiller eller reviewer.

Varighed

Kurset varer 3 dage uden overnatning.

Vi har også god erfaring med at sammensætte et målrettet kursus- eller workshop-program, ligesom kurset, efter behov, kan indgå i et forløb med videnoverførsel og konsulentbistand.

Få et tilbud

Vi tilbyder dette kursus i samarbejde med Dansk IT. Se datoer for næste afholdelse på dit.dk.

For yderligere information om muligheden for afholdelse af kurset for din virksomhed, priser m.m. kontakt Bettina Nielsen via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.