Begrebsmodellering

Kort om kurset

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få processer og it-løsninger til at hænge sammen.  Begrebsmodellering fokuserer på at definere forretningsmæssige begreber som led i at strukturere forretningsmæssige data, så alle interessenter har samme forståelse af de forretningsmæssige begreber.

Forretningsmæssige begreber identificeres, navngives og defineres ved hjælp af begrebslister eller begrebsmodeller i UML-notationen.

På kurset introducerer vi rammerne og de redskaber, der anvendes ved begrebs- og informationsmodellering. Her får deltagerne også lejlighed til at arbejde med begrebslister og at arbejde med at skrive gode begrebsdefinitioner. Deltagerne introduceres også til de fællesoffentlige modelregler (FDA), som kan give inspiration til egen arkitekturpraksis.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Konteksten for begrebs- og informationsmodellering
  • Brug af begrebslister og UML til begrebs- og informationsmodellering
  • Sådan skriver du gode begrebsdefinitioner
  • Kvalitetssikring, genbrug og kobling til fællesoffentlige modelregler

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af lektioner, diskussioner og opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der skal bidrage med forretningsmæssig viden ved begrebs- og informationsmodellering, og eventuelt skal lave begrebslister og formulere forretningsmæssige definitioner. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage i kurset.

Varighed

Kurset varer en dag fra kl. 9-16.

Få et tilbud

Vi tilbyder dette kursus i samarbejde med Dansk IT. Se datoer for næste afholdelse på dit.dk.

For yderligere information om muligheden for afholdelse af kurset for din virksomhed, priser m.m. kontakt Bettina Nielsen via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.