Begrebs- og informationsmodellering

Kort om kurset

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få processer og it-løsninger til at hænge sammen. Begrebs- og informationsmodellering fokuserer på at definere forretningsmæssige begreber, så interessenterne har samme forståelse af begreberne, og at strukturere forretningsmæssige data, så it-systemerne understøtter begreberne rigtigt.

Der arbejdes med forskellige redskaber afhængig af det formål, som modellerne skal opfylde. Forretningsmæssige begreber identificeres, navngives og defineres ved hjælp af begrebslister eller begrebsmodeller i UML.

Er der behov for mere detaljeret dokumentation af de forretningsmæssige informationsbehov udarbejdes en informationsmodel. Her modelleres forretningsobjekter med forretningsmæssigt informationsindhold i UML, herunder definitioner af forretningsobjekter, relationer og attributter i strukturerede skabeloner. Informationsmodellen er sammen med forretningsprocesser og -regler vigtige for at kunne formulere gode krav til it-løsninger.

På kurset arbejder deltagerne aktivt med teknikker til begrebs- og informationsmodellering, som er afprøvet i praksis, herunder en række tommelfingerregler og modelmønstre, der kan anvendes direkte i analysearbejdet efter kurset. Deltagerne introduceres også til de fællesoffentlige modelregler (FDA), som kan give inspiration til egen arkitekturpraksis.

Indhold

På kurset behandler vi disse emner:

  • Konteksten for begrebs- og informationsmodellering
  • Brug af begrebslister og UML til begrebsmodellering
  • Gode definitioner af begreber, forretningsobjekter, relationer og attributter
  • Informationsmodellering i UML med forretningsobjekter, relationer og attributter
  • Sammenhæng med processer og forretningsregler
  • Kvalitetssikring, genbrug og kobling til fællesoffentlige modelregler

Undervisningsform

Kurset sigter på at give deltagerne praktiske færdigheder. Derfor er undervisningen sammensat af lektioner, diskussioner og opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der skal udarbejde eller læse begrebs- og informationsmodeller i UML, fx som informationsarkitekt, forretningsarkitekt, projektleder eller kravstiller. Der kræves ingen specifikke forudsætninger for at deltage i kurset.

Varighed

Kurset varer tre dage fra kl. 9-16.

Få et tilbud

Vi tilbyder dette kursus i samarbejde med Dansk IT. Se datoer for næste afholdelse på dit.dk.

For yderligere information om muligheden for afholdelse af kurset for din virksomhed, priser m.m. kontakt Bettina Nielsen via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.