Arkitekturmodellering med ArchiMate®

Kort om kurset

Arbejdet med forretnings- og it-arkitektur involverer interessenter fra forskellige dele af kommunen og fra andre myndigheder og leverandører mv. Interessenterne har oftest forskellig baggrund og forskellige behov for information set fra hver deres synspunkt. For at imødekomme behovene udarbejder arkitekten en række arkitekturprodukter, der typisk indeholder visuelle modeller og diagrammer.

Det er let at tegne et ArchiMate-diagram. Derimod kræver det både analytisk arbejde og godt håndværk at kunne modellere en målarkitektur eller løsningsarkitektur. På kurset arbejder vi med arkitekturprocessen og modellering som redskab til analysen og til dokumentation.

ArchiMate® (www.opengroup.org) er et anerkendt, modent og udbredt modelsprog til forretnings- og it-arkitektur. Det anbefales af KL og Digitaliseringsstyrelsen til arkitekturmodellering i fællesoffentligt regi og anvendes også i en række andre organisationer.

Formål og udbytte

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter.

Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forretnings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med ArchiMate-modeller. Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del.

Endelig kender deltagerne til konteksten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitektur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA). Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.

Indhold

På kurset arbejder vi bl.a. med disse emner:

 • Arkitekturanalyse og brug af modeller
 • Forskellige interessenter og hvordan ArchiMate understøtter deres behov for information
 • ArchiMate modelsproget
  • Grundstrukturen i ArchiMate ver. 3, metamodeller, elementer og relationer
  • Lag (Business, Application, Technology)
  • Modeller inden for et lag og modeller, der går på tværs af lag
  • Understøttelse af forskellige interesser med Viewpoints og Views
 • Inddragelse af Fælleskommunal rammearkitektur og FDA, fx Referencearkitektur for selvbetjening, i arkitekturarbejdet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teorilektioner, diskussioner og øvelser med udgangspunkt i den kommunale forretning, hvor deltagerne udarbejder modeller med brug af ArchiMate.

Øvelserne kan udføres med modelleringsværktøjet Archi (www.archimatetool.com), men det er ikke krævet. Hvis deltageren ønsker at bruge Archi, skal deltageren medbringe pc med Archi installeret og ibrugtaget inden kursusstart. Der ydes ikke support til installering på kurset.

Målgruppe

Kurset retter sig mod forretnings- og it-arkitekter, der har behov for at anvende ArchiMate i sit arkitekturarbejde, samt digitaliseringskonsulenter, der har behov for at forstå Archimate-modeller og bruge dem i formidling mellem forretning og it. Der forudsættes et grundlæggende kendskab til forretnings- og it-arkitektur.

Varighed

Kurset varer to dage fra kl. 9-16 begge dage.

Tilmelding

Kurset udbydes i samarbejde med KL, Kit@ og KOMBIT. Klik her for tilmelding.

Kontakt eventuelt Bettina Nielsen for yderligere oplysninger via mail bettina.nielsen@s-d.dk eller på mobil +45 3094 9369.